Duet双头钉叠棒技术解决临床哪些问题?

Duet双头钉叠棒技术解决临床哪些问题?

 Duet双头钉叠棒技术(Reinforced rod technique)在复杂脊柱畸形的临床应用中取得了非常好的成绩。其中三柱截骨、断棒翻修、休门氏后凸、重度胸椎侧后凸、腰骶骨盆固定五种复杂脊柱畸形手术中, Duet双头钉叠棒技术为患者带来了很好的术后效果。

三柱截骨


断棒翻修

休门式后凸

重度胸椎侧后凸

腰骶骨盆固定

     产品链接

 

     Duet 双头螺钉系统

     Duet screw system

       Duet双头螺钉系统能够实现一颗椎弓根螺钉上平行稳定地固定两根连接棒,具有以下几种形式:万向、固定角度、长臂或无钉尾等。
                  

 • 与Adena®系统通用自断螺塞

 • 与Adena®系统通用内植物颜色标记

 • 浅自攻螺纹

  保护骨质

 • 低切迹

 • 减少软组织刺激

 • 万向复位双头钉便于装棒

  适合腰骶髂骨复合固定和翻修技术

 • 固定双头钉稳定坚强

  适合截骨手术